Rozwijamy działalność związaną z recyklingiem materiałów budowlanych, które stanowią doskonały surowiec pod budowę dróg, autostrad lub fundamentów budynków. Nasze usługi skupiają się wokół kruszenia gruzu budowlanego, betonu i surowców skalnych. W tym celu wykorzystywany jest światowej klasy sprzęt budowlany, dzięki któremu sprawiamy, że problematyczne odpady stają się cennym materiałem budowlanym.

Pamiętamy o uregulowaniach prawnych: "Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania." Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.:

Posiadamy łyżkę przesiewająco-krusząca ALLU SM/SC do koparek, ładowarek i koparko-ładowarek, która przesiewa, kruszy, miesza, napowietrza, rozdrabnia.

Kruszyliśmy między innymi:

  • elementy konstrukcji mostu, z których materiał wykorzystano do podbudowy dróg technologicznych,
  • starą nawierzchnię betonową na autostradzie, z której materiał wykorzystano do wykonania podbudowy autostrady,
  • materiały po rozbiórkach wielkich zakładów i al. produkcyjnych.
Pobierz ulotkę PDF: Łyżki przesiewająco kruszace ALLU seria D