Wykonujemy przewierty poziome wykorzystując do tego celu bezwykopową technologię budowy rurociągów. Dwustopniowa metoda przewiertów oraz odpowiedni osprzęt pozwalają nam z powodzeniem realizować tego typu zadania.

Prace przebiegają w dwóch etapach:

  • Etap pierwszy to prace wstępne, czyli przygotowanie komór startowej i odbiorczej, posadowienie maszyny na zakładanej rzędnej, z określonym spadkiem oraz ustawienie wiertnicy w osi poziomej. Następnie wykonywane są prace przewiertowe. Wszystko sterowane jest pilotem. Pojedyncze żerdzie wciskane są w grunt, skręcane ze sobą tworząc ciąg żerdzi pilotowych, aż do momentu wyjścia w komorze odbiorczej. Wszelkie zmiany kierunku są natychmiast wychwytywane przez operatora wiertnicy i korygowane obrotem pilota. Wszystkie parametry przekazywane są zestawem kamer i wyświetlane na ekranie monitora. Taki system gwarantuje bardzo precyzyjne wykonanie przewiertu ze wszystkimi zakładanymi parametrami i z bardzo dużą dokładnością.
  • Etap drugi to rozwiercanie i wpychanie stalowych rur osłonowych. W etapie tym następuje powiększenie istniejącego otworu do zakładanej średnicy oraz wpychanie rur osłonowych. Rozwiercanie odbywa się przy pomocy głowicy, odpowiedniej do warunków geologicznych. Powstały urobek wynoszony jest na zewnątrz poprzez przenośniki ślimakowe. W miarę postępu dokładane są kolejne rury osłonowe oraz "ślimaki", a w komorze odbiorczej wypychane są żerdzie.

    Na końcu wciskane są rury kamionkowe a wypychane rury osłonowe. Zastosowanie bezwykopowej technologii pozwala ominąć utrudnienia typu rozkopane ulice, objazdy, wycinka drzew. Technologia ta to również oszczędności – redukuje się np. koszty związane z zajęciem pasa drogi.