Świadczymy szeroki wachlarz usług związanych z ochroną środowiska:

  • budujemy,
  • remontujemy,
  • modernizujemy,
  • uruchamiamy:
    • oczyszczalnie ścieków,
    • zakłady utylizacji odpadów,
    • stacje uzdatniania wody.

Rozwijamy usługi w tym zakresie pełni przekonania, że troska o przyrodę w obecnych czasach nabiera coraz większego znaczenia. Dzielimy się z klientami naszą wiedzą na temat ochrony naturalnych zasobów przyrody, technik pomiarowych oraz sposobów zapobiegania negatywnym skutkom działania przemysłu.