Wykonujemy kompleksowe roboty budowlano-montażowe obejmujące m.in.:

 • sieci wodociągowe,
 • sieci kanalizacji sanitarnej,
 • sieci kanalizacji deszczowej,
 • zbrojenie terenów pod zabudowę przemysłową,
 • zbrojenie terenów pod autostrady i inne drogi.

Nowoczesny park maszynowy, wykwalifikowany zespół pracowników, bogate doświadczenie oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań pozwalają nam na świadczenie usług z zakresu budownictwa inżynieryjnego na najwyższym poziomie.

Jesteśmy jedną z niewielu firm, które świadczą specjalistyczne usługi z zakresu robót remontowo-modernizacyjnych. Wykonujemy między innymi naprawy oraz wzmocnienia konstrukcji betonowych i żelbetowych. Stosujemy zaawansowane technologicznie rozwiązania, wykorzystujemy najnowocześniejsze materiały, np.:

 • zaprawy modyfikowane polimerami,
 • mineralne zaprawy wzmocnione włóknem,
 • uszczelniające szlamy odporne na działanie chemikaliów do napraw mokrych i zasolonych murów,
 • mineralne zaprawy fugowe na bazie polimerowo-krzemianowej odporne na działanie kwasów i rozpuszczalników w całym zakresie kwasowości i zasadowości (pH od 0 do 14), które są przyjazne dla środowiska naturalnego,
 • taśmy dylatacyjne na bazie kauczuku polisulfidowego stosowane do uszczelniania dylatacji; są wodoszczelne, odporne na działanie smarów, alkaliów, gazów spalinowych, paliwa, promieniowanie UV, możliwe do malowania,
 • żywice spełniające warunki KTW-Prüfgruppe B (zbiorniki wody pitnej).
Posiadamy szalunki do wykonywania komór startowych i komór odbiorczych.

Jest to unikatowy system do zabezpieczenia wykopu o kształcie prostokątnym służący do osadzania studni, komór rozdzielni lub przepompowni.

Wykorzystywane słupy narożne pozwalają wykonywać przeciski i przewierty w gruncie oraz usuwać awarie wodociągowe i kanalizacyjne na głębokościach do 550 centymetrów. Przestrzeń wewnątrz wykopu wolna jest od rozpór utrudniających wykonywanie robót.

Obudowa jest konstrukcją wielokrotnego użytku, została zaprojektowana na uśrednione warunki gruntowo - wodne.