Merbed Sp. z o.o. jest firmą aktywnie działającą w sektorze budownictwa na terenie całego kraju. Zakres naszych usług obejmuje:

 • budownictwo inżynieryjne,
 • budownictwo związane z ochroną,
 • budownictwo kubaturowe,
 • roboty specjalistyczne,
 • recykling materiałów budowlanych.
Jako jedna z niewielu firm w Polsce wykonujemy zaawansowane technologicznie przewierty poziome.

Mamy bogate doświadczenie. Przez wiele lat naszej pracy:

 • budowaliśmy zakłady i hale produkcyjne, kompleksy budynków mieszkalnych, osiedla,
 • wykonywaliśmy zbrojenia pod zabudowę przemysłową, drogi, w tym również autostrady,
 • budowaliśmy wszelkiego rodzaju sieci: sanitarne, wodociągowe, deszczowe,
 • kruszyliśmy gruz budowlany, beton i surowce skalne,
 • budowaliśmy uruchomialiśmy oczyszczalnie ścieków, modernizowaliśmy przepompownie ścieków, remontowaliśmy obiekty.

W codziennej pracy kierujemy się kilkoma zasadami:

 • uczciwie i rzetelnie wykonujemy nasze usługi,
 • respektujemy przepisy prawa i dobre praktyki budowlane,
 • dbamy o rozwój pracowników i komfortowe warunki pracy,
 • inwestujemy w nowoczesny sprzęt i poszukujemy nowych technologii,
 • pamiętamy o ochronie środowiska.

W przyszłości zamierzamy podejmować kolejne wyzwania, realizować jeszcze większe przedsięwzięcia zarówno w kraju jak i na rynkach Unii Europejskiej.